Asset management ger er fullständig kontroll över företagets produktpark. Med en komplett förteckning över alla inventarier registrerade i en databas står all information om varje enhet eller person tillgänglig. Med insyn i terminalflottans utbytesfrekvens och utrustningens livslängd erbjuder Asset Management också utmärkta prognosverktyg för årsbudgeten.

Vänligen vänta

Kundvagn uppdaterad
Kundvagn ej uppdaterad